Het nieuws van de sneeuwklassen kan u volgen via deze link.

                                                Blanden, 1 september 2016

Beste ouders

 

Hopelijk hebben je kind(eren) en jullie een fijne vakantie achter der rug.

Met heel veel enthousiasme beginnen we aan een nieuw schooljaar.

Om goed van start te gaan zijn er toch een aantal mededelingen en afspraken die we willen doorgeven.

 

  1. personeelsbezetting 

directie  : Hans Vanden Brande

  Tel. : 016 – 39 41 50

  GSM : 0496- 43 51 85 (noodgevallen)

 

administratie  :  mevr. Nadine Van Roy

 

kleuterschool  :

2,5 jarige kleuters  :  tante Nele

3 jarige kleuters  :  tante Karine

4 jarige kleuters  :  tante Greet

5 jarige kleuters  :  tante Ingrid, tante Annelies en tante Ilse

kinderverzorgster  :  Hilde Struyf

zorg kleuterschool: tante Annelies, mevr. Hedwige

leerkracht L.O. kleuterschool  :  mevr. Rose

 

lagere school  :

1ste leerjaar   :  mevr. Geert + mevr. Sofi

2de leerjaar A :  mevr. Hilde

2de leerjaar B  : mr. Maarten

3de leerjaar  :  mevr. Ann + mevr. Sarah

4de leerjaar  A:  mevr. Bea + mevr. Larissa

4de leerjaar B :  mevr. Charlotte

5de leerjaar  :  mevr. Karina

6de leerjaar A :  mevr. Martine + mevr. Hedwige

6de leerjaar B  :  mevr. Sybrentje

zorgleerkracht. : mevr. Larissa

klasondersteuning : mr. Arnout

boekenklas + zorgcoördinator :  mevr. Hedwige

leerkracht moraal  :  mevr. Sofie 

leerkracht R. K. G.  :  mr. Gregory

leerkracht Prot. Godsd. : mevr. Jelske

leerkrachten L.O. lagere school  : mevr. Griet en mevr. Rose

 

ICT : mr. Marc Merckx

 

Onderhoudspersoneel : mevr. Hilde Puttenaers, mevr. Carla Vanderlinden, mr. René Van Reusel en mr. Igor Jarabek.

Het voor- en naschools toezicht + middagtoezicht wordt verzorgd door :

mevr. Ann Vanautgaerden,  mevr. Marleen Boghe, mevr. Ilse Briers , mevr. Hilde Struyf,

mevr. Betty Phlips, mevr. Christine Eyckmans en mr. Hans Coopmans.

 

  1. lestijden

 De lessen hebben plaats van 8.45 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 15.30 uur.

Op woensdag eindigen de lessen om 12.05 uur

 

  1. regeling toezichten

                       kleuters

's Ochtends is er voor de kleuters toezicht in de lagere school vanaf 7.00 uur

Kleuters die door hun ouders in dit toezicht gebracht werden, worden om 8.30 uur door twee

kleuterleidsters naar de kleuterschool begeleid.  Daar is er vanaf 8.30 uur toezicht. ( Niet vroeger !)

Kleuters die toekomen als de rij reeds vertrokken is, dienen afgezet te worden in de kleuterschool.    

Er kunnen geen kleuters in de rij afgezet worden omdat dit de veiligheid van de kinderen in het gedrang brengt.

 

Het avondtoezicht tot 18 uur heeft voor de kleuters plaats in de kleuterschool.

 

                       leerlingen lagere school

 De leerlingen blijven voor de studie en avondtoezicht tot 17.25 uur in de lagere school, daarna worden zij naar de kleuterschool gebracht.

Tussen 17.30 uur en 18 uur is iedereen dus in de kleuterschool.

 

                       woensdagnamiddag

Op woensdagmiddag is er opvang tot 18 uur

 

Van 12 uur tot 13 uur zijn de kleuters en de leerlingen van de lagere school in de lagere school en van 13 uur tot 18 uur kunnen ze in de kleuterschool opgehaald worden.

U betaalt hiervoor € 1,10 per half uur.  Els begonnen half uur wordt aangerekend.

 

                       algemeen

Dit schooljaar werken met het  digitale Qriko systeem voor registratie bij de voor- en naschoolse opvang.

U kan zich registeren via deze link https://oudheverlee.qriko.be

Daar kan je je kind inschrijven voor opvang tijdens het schooljaar 2016-2017.

Verdere info volgt nog.

 

Ouders die hun kind(eren) komen ophalen in de avond- of woensdagnamiddagopvang, dienen bij het toezichthoudend personeel hun kind af te melden met de QR-code die u bij  registratie ontvangt.

Voor de veiligheid van de kinderen kunnen er geen kinderen opgehaald worden uit de rij van de lagere school naar de kleuterschool of omgekeerd. Indien de rij reeds vertrokken is, kan het kind opgehaald worden op de eindbestemming.

Voor het ochtendtoezicht van 7 uur tot 8.30 uur en voor het avondtoezicht vanaf 16 uur betaalt u € 1,10 per kind/per half uur. Elk begonnen half uur wordt aangerekend.

 

                       middagtoezicht en middagmaal

Uw kind kan, indien het thuis gaat eten, afgehaald worden om 12 uur en wordt ten laatste om 13 uur opnieuw op school verwacht.

Wie op school blijft, eet in de refter van de school. De kleuters eten 's middags in de kleuterschool, de leerlingen van de lagere school eten in de lagere school.

De drank (melk, water) voor de kinderen die blijven eten is gratis.

Er zullen warme maaltijden te verkrijgen zijn vanaf maandag 12 september.

De prijs is € 3,80 voor de lagere school en € 3,30 voor kleuterschool en soep zal € 0,60 kosten.

Alleen met uw schriftelijke verwittiging aan de klastitularis en het toezichthoudend personeel, mag uw kind dat op school ineet, ’s middags bij een klasgenootje of vriendje gaan eten of op woensdagmiddag gaan spelen (voorkomen van misbruiken !)

U kan voor de warme maaltijden en soep inschrijven voor het hele schooljaar indien u zeker bent dat uw kind(eren) het hele schooljaar op dezelfde dagen warm/soep eten.

Hiervoor dient u dit bij de inschrijving voor september aan te duiden.

Zo hoeft u niet elke maand opnieuw in te schrijven.

 

  1. melk, chocomelk en schoolfruit 

Voor de ochtendspeeltijd om 10.25 uur kan uw kind melk of choco (vrijdag) krijgen.

Dit kost € 0,30 voor de melk en € 0,35 voor de choco per dag.

Om de leerlingen aan te zetten tot het eten van fruit zijn de voormiddagspeeltijden omgedoopt tot fruitspeeltijden.  Dit betekent dat er tijdens die speeltijd enkel fruit (of groenten) gegeten mag worden.  

Voor de namiddagspeeltijd mag een koek natuurlijk wel, maar niets verhindert u om daarvoor ook een stuk fruit mee te geven.

Voor de leerlingen van de lagere school is er ook de mogelijkheid om fruit te bestellen. Informatie hierover volgt later.

 

  

  1. gym en zwemmen

Voor de gymlessen in de lagere school dringen wij aan op gepaste kleding  : sportschoenen, een kort broekje en een witte T-shirt met logo van de school (€ 10,00).  Zorgt u dat dit alles goed getekend is ?

Voor het vervoer naar het zwembad zal er € 1,50 aangerekend worden per zwembeurt, behalve voor de leerlingen uit het zesde leerjaar.

Schoolmelk , warme maaltijden, zwemmen, toezicht en eventuele andere onkosten, worden maandelijks gefactureerd.

 

 

  1. Gimme.eu

Vergeet niet om bij het begin van het schooljaar zo snel mogelijk de klas van je kind(eren) aan te passen naar de nieuwe klas bij de kanaalkiezer op de pagina van de  Lijsterboom op Gimme.eu.

Zo voorkomt u dat u berichten, die voor u bestemd zijn mist.

 

 

  1. verkeersveiligheid

Helpt u ons, samen met de federale politie, zorgen voor de veiligheid van de kinderen ?

 

                       met de fiets naar school

Als uw kind met de fiets naar school komt, durven we met aandrang vragen om te zorgen dat het een fluoricerend vestje en een fietshelm draagt omdat dit de veiligheid enorm verhoogt.

 

We vragen ook dat leerlingen die met de fiets naar school komen, via de zebrapaden aan de school

te voet oversteken en de fiets behoorlijk in de rekken plaatsen.

 

’s Avonds is er rijbegeleiding van de fietsers in de richting van Vaalbeek tot over het kruispunt met de Naamsesteenweg.

De fietsers naar “Hoog-Blanden” worden dan overgezet aan de Lijstersstraat.

 

                       te voet naar school

’s Middags is er rijbegeleiding in de richting van Vaalbeek tot over het kruispunt met de Naamsesteenweg.

’s Avonds is er rijbegeleiding in de richting “Hoog-Blanden” tot over het kruispunt met de Haasroodse- en de Wijnbergstraat en in de richting van Vaalbeek tot over het kruispunt met de Naamsesteenweg.

De kinderen van de kleuterschool en die met de rij mee moeten, komen eerst onder begeleiding naar de lagere school.

Wanneer uw kind na schooltijd alleen naar huis mag komen (vb. om 17 u.) verwittigt u hiervan schriftelijk de klastitularis of het toezichthoudend personeel via de website van de naschoolse opvang (https://oudheverlee.qriko.be)!

Het is niet toegestaan dat de kinderen , na schooltijd, van thuis alleen terug naar school komen! (geen verzekering) 

 

                       met de auto naar school

Houd het éénrichtingsverkeer in acht in de Lijstersstraat! (inrijden langs de Bierbeekstraat). 

Parkeert u uw wagen niet op het trottoir tussen de kleuterschool en de lagere school ?

Er is mogelijkheid tot parkeren aan de rand van de weg in de Banhagestraat tegenover de lagere school en vanaf de kleuterschool tot het einde van de Lijstersstraat.  Op enkele meters van de kleuterschool is er ook een parking voor een achttal auto’s.

Matigt u uw snelheid? In de schoolomgeving is een zone 30 van kracht! 

De federale politie zal bij het begin van het schooljaar adviserend optreden.  Later zal er echter gesanctioneerd worden…

 

algemene afspraken

Mogen wij er sterk op aandringen dat uw kinderen tijdig op school zouden zijn.  Het is zowel in de kleuterschool als in de lagere school belangrijk dat zij geen deel van de lessen missen !

Leert u uw kleuter, vanaf het tweede klasje, om alleen de speelplaats op te komen en maak het afscheid van uw kind(eren) niet te lang want dit maakt het alleen maar moeilijker (zelfstandigheid !)

Zorgt u dat de naam van uw kleuter(s) goed zichtbaar op de rugzijde van het schooltasje staat ?

Geeft u, om veiligheidsredenen en om het milieu te sparen, geen blikjes of brikjes met drank mee ?

Indien uw kind een GSM meeheeft voor onderweg, is het niet toegelaten om deze te gebruiken vanaf het moment dat de leerling de speelplaats betreedt tot het moment waarop de leerling de school verlaat.

Voor een schoolverandering in de loop van het schooljaar nemen ouders steeds eerst contact op met de directie.

 

Het algemeen telefoonnummer van de school verandert vanaf dit schooljaar.

Het nieuwe nummer is : 016- 39 41 50

 

 

Voorzie kledingstukken en brooddozen van de naam van uw kind !

 

 

Beste ouders, wij danken u echt voor uw medewerking en uw vertrouwen in ons en we hopen dat het voor iedereen een heel tof schooljaar wordt !

 

 Met hartelijke groeten

 

Hans Vanden Brande

directeur

 

 

 

Latest JEvents

No events
November 2017
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Ga naar boven