Het nieuws van de sneeuwklassen kan u volgen via deze link.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Onze school werkt samen met:
VCLB Leuven
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samen met de school biedt het centrum informatie, hulp en begeleiding op vraag van leerlingen, ouders of school op de volgende vier domeinen:

 • sociaal-emotionele ontwikkeling
  Als leerlingen zich, ondanks de inspanningen van ouders en leerkrachten, niet goed voelen in hun vel of moeilijk kunnen omgaan met problemen, kan een luisterend oor van de CLB-medewerker hen mogelijk weer op weg helpen.
 • Ieren en studeren
  Als het Ieren op school niet wil vlotten kan de CLB-medewerker helpen bepalen wat er aan de hand is en met ouders en leerkrachten naar een aangepaste aanpak van het leerprobleem zoeken.
 • lichamelijke ontwikkeling en gezondheid
  Een CLB-dokter en een verpleegkundige volgen de lichamelijke ontwikkeling en de algemene gezondheidstoestand via regelmatige medische onderzoeken. Ook inentingen tegen besmettelijke ziekten gebeuren door het CLB.
 • schoolloopbaan
  Ouders en leerkrachten dragen er samen zorg voor dat kinderen en jongeren een gepaste school en studierichting vinden. Het CLB helpt hen hierbij door informatie te geven over scholen en studierichtingen en door een persoonlijk gesprek als kiezen echt moeilijk is.

De medische onderzoeken en de begeleiding van leerlingen die gedurende langere tijd afwezig zijn, zijn voor het CLB verplichte opdrachten. De overige activiteiten vinden doorgaans plaats op vraag van leerlingen, ouders, leerkrachten of scholen.

De CLB-medewerker van een school staat niet alleen. Binnen het CLB maakt hij deel uit van een team van mensen met verschillende vorming en ervaring, die regelmatig met elkaar overleggen. Het centrum heeft ook contacten met andere diensten en hulpverleners met wie het samenwerkt en naar wie het kan doorverwijzen.

De begeleiding van het CLB is gratis en discreet. Alle medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim.

Het CLB is te bereiken per telefoon, fax of e-mail.

Bij het begin van het schooljaar worden ouders en leerlingen geïnformeerd :


 • wie de CLB-begeleiders van de school zijn;
 • waar, wanneer en hoe die te bereiken zijn.

In de loop van het schooljaar krijgen ouders en leerlingen concrete informatie over eventuele inentingen en over de inhoud van medische consulten of andere CLB-initiatieven.

Wat gebeurt er met het CLB-dossier als mijn kind van school verandert?

Als algemeen principe geldt dat het CLB-dossier de leerling volgt gedurende heel de schoolloopbaan. Wanneer de leerling van school verandert, kan het gebeuren dat de nieuwe school door een ander CLB wordt begeleid dan de oude school. In dat geval kunnen ouders (voor leerlingen jonger dan 14 jaar) of de leerling zelf (indien 14 jaar of ouder) zich verzetten tegen de overdracht van dossiergegevens die niet in het kader van de verplichte begeleiding, waarvan hoger sprake, zijn verzameld. Medische gegevens en gegevens i.v.m. de begeleiding van leerlingen die gedurende langere tijd afwezig zijn, worden dus altijd overgedragen.
Het formulier om verzet aan te tekenen moet altijd aangevraagd worden bij de directeur van het ClS van de oude school. Daarvoor krijgen de ouders of de leerling in kwestie een maand de tijd nadat de leerling in de nieuwe school de lessen begint te volgen.

Mag u de gegevens uit het CLB-dossier inkijken?

De leerling en zijn ouders hebben principieel het recht om de gegevens uit het multidisciplinair dossier te kennen. Is de leerling meerderjarig dan vervalt het recht van de ouders.
Indien de betrokkenen van dit recht gebruik willen maken, gebeurt dit altijd via een gesprek met het begeleidende CLB-team zodat de informatie vervat in het dossier, geduid kan worden.

Wat gebeurt er met het dossier als uw zoon of dochter het onderwijs verlaat?

Wanneer de leerling het secundair onderwijs definitief verlaat wordt het dossier bewaard op het CLB dat de leerling het laatst onder begeleiding had. Onder de verantwoordelijkheid van de directeur die het dossier verder beheert wordt het gedurende 10 jaar gearchiveerd, te rekenen vanaf de datum van de laatste vaccinatie of het laatste onderzoek. Voor leerlingen die hun studieloopbaan beëindigden in het buitengewoon onderwijs blijft het dossier bewaard tot ze de leeftijd van 30 jaar hebben bereikt. Daarna wordt het dossier vernietigd.

Wat te doen als uw kind een besmettelijke ziekte heeft?

Omdat de schooldirectie verplicht is (een vermoeden van) bepaalde ziekten bij leerlingen en personeel te melden aan het ClS en de gezondheidsinspectie, vragen wij u zo snel mogelijk de school op de hoogte te brengen als uw kind of één van de huisgenoten lijdt aan één van de onderstaande ziekten:
Buiktyfus, hepatitis A, hepatitis B, meningokokkenmeningitis, poliomyelitis, difterie, roodvonk, besmettelijke tuberculose, shigellose (dysenterie), salmonellose, kinkhoest, bof, mazelen, rubella, schurft, windpokken, impetigo, schimmelinfecties van de schedelhuid of van de gladde huid, mollusca contagiosa (parelwratten), hoofdluizen, klierkoorts, HIV-infectie.

Latest JEvents

No events
November 2017
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Ga naar boven