Het nieuws van de sneeuwklassen kan u volgen via deze link.

Zorgverbreding

Sinds 1 september 2003 beschikt elke school over een zorgcoördinator.
Als beleidsmedewerker coördineert deze persoon de verschillende zorgfuncties.
Een zorgcoördinator is er in de eerste plaats om het welbevinden van de kinderen te versterken en de organisatie die daarmee gepaard gaat te ondersteunen.
Naast het bijhouden van een kind - volgsysteem, voorbereiden en verwerken van besprekingen, organiseert zij ook de contacten met externen (CLB, gespecialiseerde diensten).
In samenwerking met de directie, de taakleerkracht en de klastitularis zoekt zij mogelijkheden om kinderen met leer- of gedragsproblemen hulp te bieden.
Op die manier vormt zij één van de aanspreekpunt en niet alleen voor kinderen of collega’s, ook ouders kunnen bij deze persoon terecht.
Daarnaast is het haar taak om via studie, literatuur en diverse nascholingscursussen op de hoogte te blijven van trends en nieuwe ontwikkelingen. Een open kijk op de maatschappij en de ontwikkeling op vlak van onderwijs zijn noodzakelijk om kinderen weerbaar te maken in een steeds evoluerende wereld.

 

In de Gemeentelijke Basisschool te Blanden voert Hedwige Buys de opdracht van zorgcoördinator uit. Als ervaren en bijgeschoolde leerkracht volgt ze nauwgezet de vorderingen van de kinderen. Dit gebeurt niet alleen op het vlak van leerstof. Ook de motorische, sociale en emotionele ontwikkeling worden niet uit het oog verloren.

Dank zij de bekommernis en de financiële steun van het schoolbestuur beschikken wij voor een beperkt aantal uren over en logopedist wiens werkterrein zowel de lagere als de kleuterschool beslaat. Uiteraard, indien zich een langere of meer intensieve behandeling opdringt, wordt er doorverwezen naar buitenschoolse diensten.


De school maakt tevens gebruik van de diensten van het Vrije C.L.B.-Leuven. Karel Van Lotharingenstraat 5 3000 Leuven. Zij volgen mee de ontwikkeling van de kinderen en bieden gespecialiseerde hulp indien nodig. Ook voor de ouders zijn zij bereikbaar: tel. 016 28 24 00  of info@vclb>leuven.be.
De CLB-contactpersoon voor de lagere school is mevr. Inge Kerkhof; voor de kleuterschool mevr. Fran Vanderborght.    
De schoolarts, Dr. Mieke Vanoppen, kan u bereiken via hetzelfde nummer of via 016- 39 90 02, Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee.

Latest JEvents

No events
November 2017
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Ga naar boven